Inschrijven

Geachte ouders van onze toekomstige leerlingen,

Om uw kind bij het Russische Centrum in te schrijven, dient u het inschrijfformulier in te vullen.
Dit formulier zal ons helpen contact met u op te nemen, eveneens zal het formulier meer duidelijkheid bieden over uw huidige situatie.

Online inschrijven

Mocht u niet in staat om het formulier online in te vullen, dan kunt u het downloaden:
Inschrijfformulier als een Word document.
Inschrijfformulier als PDF bestand.

Het ingevulde formulier kunt u per E-mail versturen.
Ook kunt u het formulier per post versturen naar:

Stichting Matryoshka
Waterberg 147
2905 RL Capelle aan den IJssel

Aangezien de administratie een groot aantal verzoeken binnen krijgt, kan het voorkomen dat er vertragingen ontstaan. Aarzelt u niet om na te vragen of uw inschrijving in goede orde is ontvangen.

Lesgeld

– Lessen voor kinderen van 3,5 jaar en ouder
Duur 3 uur (180 min.)
kosten: vanaf 39 euro per maand (de betaling per maand afhankelijk van hoeveelheid zaterdagen aangeduid in het rooster). Zie het rooster.
Voor het tweede en derde kind uit het gezin ontvangt u korting.
Tevens betalen ouders jaarlijks mee aan het schoolfonds. Deze middelen worden gebruikt om schoolactiviteiten, kostuums en lesmateriaal te bekostigen.

– Lessen voor kinderen van 1,5 tot 3,5 jaar oud
De duur van de les is 90 minuten.
Onderwijskosten: vanaf 20 euro per maand (de betaling per maand afhankelijk van hoeveelheid zaterdagen aangeduid in het rooster). Zie het rooster.

Keuzevakken

De duur van de les is 60 minuten.
Leskosten: vanaf 14 euro per maand (de betaling per maand afhankelijk van hoeveelheid zaterdagen aangeduid in het rooster). Zie het rooster.

Voorwaarden

Voordat u het contract ondertekent, heeft het kind recht op één gratis proefles.
Mocht de proefles goed bevallen zijn en u uw kind zou willen inschrijven bij het Russisch Centrum, dient u als ouder of voogd het inschrijfformulier, volledig in te vullen en te ondertekenen. Op het formulier staan tevens de financiële verplichtingen beschreven.
De duurt van het contract bedraagt 10 maanden (september t/m juni). Mocht uw kind later in het jaar gestart zijn, dan loopt het contract tot het eind van het schooljaar.
Is het contract nog niet ondertekend door de ouders of voogd van het kind, dan heeft deze leerling geen recht tot het volgen van de lessen.
Voor het beëindigen van het contract geldt en een opzegtermijn van één maand. Hiervan dient u de Penningmeester schriftelijk op de hoogte te stellen.
Na ontvangst van de schriftelijke mededeling zal het contract na één maand worden ontbonden.