Vanaf de leeftijd van 7 jaar, beginnen de leerlingen met het basisonderwijs. Dit systeem is gebaseerd op het Russisch onderwijs, met het principiële verschil dat de leerlingen slechts een aantal onderwerpen behandelen. De onderwerpen omvatten de Russische taal, de klassieke en moderne Russische literatuur. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de geschiedenis, cultuur en tradities.

De Russische taal wordt door middel van Russische lesboeken gegeven. Er worden lessen gegeven in het lezen, schrijven en luisteren. Gedurende deze vorm van onderwijs, dienen de leerlingen het volgende onder de knie te krijgen:

  • Grammatica
  • Gedachten, zowel mondeling als schriftelijk te verwoorden
  • Woordenschat uit te breiden

Tevens wordt er veel aandacht besteedt aan de spraakontwikkeling door middel van creatieve opdrachten.

Gedurende een aantal jaar heeft onze stichting de mogelijkheid gekregen, de leerlingen voor te bereiden op de certificeringstesten voor niveau B1 en B2. Leerlingen die regelmatig de lessen volgen, het huiswerk maken en het onderwijsprogramma onder de knie hebben, kunnen vanaf de leeftijd van 12 jaar deelnemen aan de test voor niveau B1 en vanaf de leeftijd van 14 jaar aan de test voor niveau B2. Het onderwijsprogramma is zodanig in elkaar gezet dat de leerlingen op de meest optimale wijze worden voorbereid op de examens.

De test bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Lezen
  • Schrijven
  • Mondeling
  • Luisteren

Daarnaast vindt er een sub test plaatst, waarin de grammatica en woordenschat wordt getest.Tevens bevat de sub test het onderdeel “de Russhische beschaving” waarbij de leerlingen worden getest op hun kennis van de Russische geschiedenis, cultuur, literatuur, staatssymbolen tradities en gebruiken.Wanneer de test succesvol word afgerond, zal er een internationaal certificaat worden uitgereikt, welke aan de eisen van het Bologna ECTS-systeem voldoet. Tevens wordt er aan het certificaat een cijferlijst toegevoegd.