Over ons

Het Russische Centrum Matryoshka is in oktober 2000 opgericht. Het centrum is gesticht voor tweetalig -Russischsprekende kinderen van 1,5 tot 15 jaar.

Momenteel heeft het Centrum meer dan 200 leerlingen.

Het doel van de organisatie is de leerlingen te voorzien van lessen in de Russische taal volgens het basisschoolprogramma van het Russisch onderwijs (te denken aan het spreken, schrijven en vloeiend lezen), maar ook om een idee te geven van de Russische cultuur en om hen kennis te laten maken met de geschiedenis, tradities en de klassieke en moderne Russische literatuur.

De leidende vakken zijn: schrijven, lezen, ontwikkelen van de spraak, kennisgeving van hetgeen wat ons omringd, literatuur, geschiedenis, basis-wiskunde.

Al vanaf de eerste klassen worden de leerlingen voorbereid op de certificaattesten voor niveau B1 en B2. De testen worden in groep 5 en 6 afgelegd wanneer de leerlingen 12-14 jaar oud zijn. Wanneer de test succesvol word afgerond, zal er een internationaal certificaat worden uitgereikt, welke aan de eisen van het Bologna ECTS-systeem voldoet. Tevens wordt er aan het certificaat een cijferlijst toegevoegd.

Een essentieel onderdeel van het programma zijn de traditionelen schoolevenementen, zoals concerten gewijd aan de Dag van de leraar, theatervoorstellingen met professionele artiesten, feestelijke optredens, Russische taal Olympiades, bijeenkomsten gewijd aan de Bevrijdingsdag en de Dag van de Ruimtevaart en nog vele andere.

Binnen het Centrum zijn alle leraren voorzien van hooggekwalificeerde pedagogische diploma’s, tevens hebben zij ruimschoots ervaring met het basis- en kleuteronderwijs.

Eveneens werkt er binnen de organisatie een logopedist, welke individuele lessen verzorgt.

Op zaterdag worden de lessen gehouden van 11:00 tot 14:00 uur.

Om 14:15 uur starten de keuzevakken.

Lessen voor kinderen “samen met Mama”

Het Russisch Centrum Matryoshka biedt uitgebreide lessen voor peuters van 1,5 tot 3,5 jaar op basis van de Zheleznovov-methode.

Het concept van Zheleznovov is gebaseerd op lichamelijke oefeningen (gymnastiek); vingerspel oefeningen, gesticulatie en liederen voor de algemene ontwikkeling. Met een actieve deelname van de ouders, welke een vertrouwde sfeer creëren en worden de kinderen gemotiveerd om ook mee te doen. Peuters versterken hun kennis en vaardigheden voor samen met hun ouders spelenderwijs te leren.

Tijdens de lessen kunnen de kinderen met de eigen leeftijdsgenoten binden, waarmee de sociale vaardigheden worden ontwikkeld.

Tijdens de lessen worden de volgende vaardigheden ontwikkeld:

— Spraak
— Geheugen
— Motoriek
— Luistervaardigheden
— Concentratie
— Coördinatie
— Muzikale vaardigheden
— Gedrag en kijk op de omgeving.

Eveneens worden tijdens de lessen vormen en kleuren behandeld.

De lessen worden op muziek gegeven.

De duur van de les is 60 minuten.

Aantal lessen per week — 1.

Leeftijd: 1,5 — 2,5 jaar, 2,5 — 3,5 jaar.

De lessen worden gehouden op:

— zaterdag in het hoofdgebouw van 11.00 tot 14.00 uur;
— woensdag en vrijdag op de Gruttostraat 73 3082 ND Rotterdam (lestijden kunnen variëren).

De prijs van de lessen is 21 euro per maand (het bedrag kan afwijken in verband met de bezetting van een groep).

Benodigdheden:

Makkelijke kleding en schoenen, waarin het kind en ouder vrij kan bewegen.

Zwarte zolen zijn niet toegestaan.

Inschrijven

Geachte ouders van onze toekomstige leerlingen,

Om uw kind bij het Russische Centrum in te schrijven, dient u het inschrijfformulier in te vullen.
Dit formulier zal ons helpen contact met u op te nemen, eveneens zal het formulier meer duidelijkheid bieden over uw huidige situatie.

Online inschrijven

Mocht u niet in staat om het formulier online in te vullen, dan kunt u het downloaden:
Inschrijfformulier als een Word document.
Inschrijfformulier als PDF bestand.

Het ingevulde formulier kunt u per E-mail versturen.
Ook kunt u het formulier per post versturen naar:

Stichting Matryoshka
Waterberg 147
2905 RL Capelle aan den IJssel

Aangezien de administratie een groot aantal verzoeken binnen krijgt, kan het voorkomen dat er vertragingen ontstaan. Aarzelt u niet om na te vragen of uw inschrijving in goede orde is ontvangen.

Lesgeld

— Lessen voor kinderen van 3,5 jaar en ouder
Duur 3 uur (180 min.)
kosten: 53 euro per maand.
Voor het tweede en derde kind uit het gezin ontvang u korting.
Tevens betalen ouders jaarlijks mee aan het schoolfonds. Deze middelen worden gebruikt om schoolactiviteiten, kostuums en lesmateriaal te bekostigen.

— Lessen voor kinderen van 1,5 tot 3,5 jaar oud
De duur van de les is 60 minuten.
Onderwijskosten: 21 euro per maand (het bedrag kan afwijken in verband met de bezetting van een groep).

Keuzevakken

De duur van de les is 60 minuten.
Leskosten: 20 euro per maand.

Voorwaarden

Voordat u het contract ondertekent, heeft het kind recht op één gratis proefles.
Mocht de proefles goed bevallen zijn en u uw kind zou willen inschrijven bij het Russisch Centrum, dient u als ouder of voogd het inschrijfformulier, volledig in te vullen en te ondertekenen. Op het formulier staan tevens de financiële verplichtingen beschreven.
De duurt van het contract bedraagt 10 maanden (September t/m juni). Mocht uw kind later in het jaar gestart zijn, dan loopt het contract tot het eind van het schooljaar.
Is het contract nog niet ondertekend door de ouders of voogd van het kind, dan heeft deze leerling geen recht tot het volgen van de lessen.
Voor het beëindigen van het contract geldt en een opzegtermijn van één maand. Hiervan dient u de Penningmeester schriftelijk op de hoogte te stellen.
Na ontvangt van de schriftelijke mededeling zal het contract na één maand worden ontbonden.